Aloitussivu     The story     For every woman     Faces of Ellos


OUR GOALS - FOR EVERY WOMAN


#EQUALLYWOMEN

Yrityksenä meille on tärkeää kantaa vastuuta kuvistamme ja niiden sanomasta viestinnässämme ja kampanjoissamme. Työskentelemme sekä ulospäin että sisäänpäin arvioidaksemme arvojamme ja tapaamme käyttää niitä. Tavoitteenamme on välittää todellinen kuva naisista ja naisellisuudesta – kuva, joka on salliva ja yhteenkuuluvuutta luova.

Siksi olemme luoneet tarkistuslistan asioista, joihin pyrimme ja joita jo teemme. Se toimii muistutuksena meille ja antaa teille tavan nähdä, mitä mieltä me olemme naisellisuudesta, naisen vartalosta ja tasa-arvosta. Tärkeitä kysymyksiä, joita emme halua vältellä vaan joihin haluamme vastata – vastuullisesti ja kaikkien hyvinvoinnin huomioon ottaen.

The female body
Haluamme aina suojella ja kantaa vastuuta naisista ja naisten vartaloista. Olemme tarkkoja siitä, miten kuvaamme naisvartaloa, mitä tarinoita kerromme ja miten ne vaikuttavat asiakkaisiimme.

Inclusiveness
Käytämme vartalotyypiltään, ihonväriltään ja ulkonäöltään erilaisia malleja ja arvostamme yhteenkuuluvuutta ja tasa-arvoa. Meillä on tilaa kaikille vartalotyypeille.

Authentic
Emme koskaan parantele tai korjaa vartaloita, vaan näytämme ne juuri sellaisina kuin ne ovat. Pyrimme näyttämään todellisuuden ja arvostamme terveitä ihanteita.

Women´s rights
Kannatamme tasa-arvoa ja naisten oikeuksia. Palkkaamme ensisijaisesti naisia ja pyrimme tasavertaisuuteen kaikessa toiminnassamme.

Awareness
Vuonna 2021 koulutamme henkilökuntaamme sisäisesti tasa-arvoon ja yhteenkuuluvuuteen liittyvissä kysymyksissä. Laajennamme yhteiskunnan rakenteita koskevaa osaamistamme ja ymmärrystämme voidaksemme tehdä entistäkin enemmän.

Luomamme tarkistuslista on lupaus sekä asiakkaille että meille itsellemme – haluamme aina välittää todenmukaisen kuvan naisvartalosta. Alamme on pitkään muokannut ja muuttanut naisten vartaloita joksikin, jota ei edes ole olemassa, ja uskomme sen vaikuttaneen olemassa oleviin, saavuttamattomiin normeihin. Haluamme tehdä juuri päinvastoin voidaksemme kenties auttaa muuttamaan näitä normeja ja luomaan todenmukaisen kuvan vartalosta.

Anna Westlund, Creative Director, Ellos.

#equallywomen – Kaikille vartaloille, kaikille naisille