Kestävä kehitys

Yhteiskuntatyö


Aloitussivu    Uusiokäyttö & kierrätys    Ympäristövaikutuksemme

Tavoitteenamme on vähentää sekä raaka-aineiden käyttö että jätteen määrä minimiin, ja samaan aikaan pyrimme hyödyntämään uusiokäyttöä ja kierrätystä mahdollisimman paljon.

#ellosactionlist

Ympäristövaikutuksemme


Ympäristöstä huolehtiminen on ratkaisevaa tulevia sukupolvia varten. Siksi Ellos pyrkii jatkuvasti vähentämään ympäristövaikutustaan.

Haluamme toimia jatkuvasti yhä vastuullisemmin, ja siksi on tärkeää tarkastella resurssien käyttöä omassa toiminnassamme. Tavoitteenamme on vähentää sekä raaka-aineiden käyttö että jätteen määrä minimiin, ja samaan aikaan pyrimme hyödyntämään uusiokäyttöä ja kierrätystä mahdollisimman paljon.

Ympäristövaikutusten vähentäminen vähentää myös kulujamme tehokkaamman resurssien käytön ansiosta. Vuosittainen ympäristöraportointi antaa meille mahdollisuuden arvioida toimintamme ympäristövaikutuksia ja parantaa toimintaamme jatkuvasti.

Täältä voit lukea vuoden 2019 Vastuullisuusraporttimme: Sustainability report

Energiankulutuksen vähentäminen & uusiutuva sähkö
Pyrimme jatkuvasti vähentämään energiankulutusta toimitiloissamme Viaredissa ja seuraamme kulutusta vuosittain. Vuodesta 2015 alkaen kaikki sähkömme tulee uusiutuvista lähteistä, mikä on pienentänyt sähkönkulutuksemme hiilidioksidipäästöjä 60%.

Tehokkaat kuljetukset
Suurimmat hiilidioksidipäästömme syntyvät tuotteiden kuljetuksesta tavarantoimittajilta varastollemme ja sieltä edelleen asiakkaillemme. Siksi useimmat pitkistä kuljetuksistamme suoritetaan meriteitse. Alukset pystyvät kuljettamaan suuria tavaramääriä, ja niiden ympäristövaikutus on pienempi kuin lento- ja autokuljetusten.

Pyrimme jatkuvasti vähentämään lentokuljetusten määrää mm. pakkaamalla tuotteet mahdollisimman vähän tilaa vievällä tavalla. Pyrimme myös yhdessä kuljetustoimijoidemme kanssa tehostamaan kuljetuksia ja vähentämään niistä aiheutuvia päästöjä.

Kierrätys ja lajittelu
Resurssien uusiokäyttö ja kierrätys ovat pitkän aikavälin kestävyysajattelun kulmakiviä. Tehostamme jatkuvasti jätteiden lajittelua, ja Viaredin tilojemme jätteistä lajitellaan nykyään yli 90%. Suurin osa jätteestä on pakkausmateriaalina käytettävää aaltopahvia ja muovia. Pyrimme myös jatkuvasti vähentämään ei-kierrätyskelpoisen jätteen syntymistä.

TREAT YOUR PRODUCTS     |     TREAT YOURSELF     |     TREAT YOUR PLANET