Kestävä kehitys

Tuotanto


Aloitussivu    Sosiaaliset työehdot    Kestävä puuvillan tuotanto

Ellos työskentelee aktiivisesti ihmisten työolosuhteiden parantamiseksi.

#ellosactionlist

Sosiaaliset työehdot


Ellos työskentelee aktiivisesti saadakseen ihmisille hyvät työolosuhteet. Ellos haluaa varmistaa, että sen tuotteet valmistetaan turvallisessa työympäristössä.

Ellos Group on laatinut ILO Conventions -standardiin perustuvan käytännesäännön, joka pitää sisällään lapsityövoimaa, pakkotyötä, syrjintää, oikeutta kuulua liittoon, palkkaa, etuja, terveyttä, työturvallisuutta ja ympäristöä koskevia kysymyksiä. Kaikkien uusien tavarantoimittajiemme tulee allekirjoittaa nämä eettiset toimintaohjeet sekä sitoutua aktiivisesti noudattamaan niitä. Lue lisää käytännesäännöstämme täältä.

Kontrolloidaksemme sosiaalisten työolosuhteiden noudattamista koko tuotantoketjun osalta olemme olleet vuodesta 2022 alkaen myös BSCI Amforin jäsen. Amfori BSCI on aloite, jonka avulla me ja muut yritykset, joilla on tuotantoa samoissa tehtaissa kuin meillä, voimme yhdessä parantaa tavarantoimittajien työolosuhteita. Teemme yhteistyötä vain niiden tavarantoimittajien kanssa, jotka kuuluvat BSCI:hin.

BCSI Amforin lisäksi olemme luoneet auditointiprotokollan saadaksemme mukaan myös ne tehtaat, jotka eivät vielä kuulu Amfori-aloitteeseen. Tämä on linjassa Ellos Group CSR Policyn, jossa on huomioitu kaikkien asiaan liittyvien osapuolten vaatimukset, kanssa. CSR Group Policy noudattaa Business Social Compliance Initiativen (BSCI), ILO:n perusyleissopimuksia noudattavan eurooppalaisen yritysvetoisen aloitteen, vakiintuneita standardeja. Auditointiprotokollamme mukaiset tarkastukset ja seurannat suorittaa Bureau Veritas. Tämä koskee myös suurimman yhteistyökumppanimme, Kering Group Sourcingin (KGS), tavarantoimittajia. Tulokset ja seuranta esitellään vuosittain Ellos Groupin kestävyysraportissa.

Turvallisen tekstiiliteollisuuden varmistamiseksi olemme allekirjoittaneet juridisesti pitävän sopimuksen International Acorn on Health and Safety in the Garment and Textile Industryn kanssa. Järjestö varmistaa, että työntekijöiden ei tarvitse pelätä tulipaloja, rakennusten romahtamista tai muita onnettomuuksia, jotka voidaan estää perusteellisilla terveys- ja turvallisuustoimenpiteillä. International Accord vaikuttaa nykyään Bangladeshissa, mutta kansainvälisen Accordin käynnistämistä myös Intiassa ja Pakistanissa selvitetään parhaillaan.

TREAT YOUR PRODUCTS     |     TREAT YOURSELF     |     TREAT YOUR PLANET