Kestävä kehitys

Tuotanto


Aloitussivu    Sosiaaliset työehdot    Kestävä puuvillan tuotanto

Ellos työskentelee aktiivisesti ihmisten työolosuhteiden parantamiseksi.

#ellosactionlist

Sosiaaliset työehdot


Ellos työskentelee aktiivisesti saadakseen ihmisille hyvät työolosuhteet. Ellos haluaa varmistaa, että sen tuotteet valmistetaan turvallisessa työympäristössä.

Ellos Group on laatinut ILO Conventions -standardiin perustuvan käytännesäännön, joka pitää sisällään lapsityövoimaa, pakkotyötä, syrjintää, oikeutta kuulua liittoon, palkkaa, etuja, terveyttä, työturvallisuutta ja ympäristöä koskevia kysymyksiä. Kaikkien uusien tavarantoimittajiemme tulee allekirjoittaa nämä eettiset toimintaohjeet sekä sitoutua aktiivisesti noudattamaan niitä. Lue lisää käytännesäännöstämme täältä.

Palkat ja edut 
Kaikille tehtaan työntekijöille tulee varmistaa oikeudenmukainen palkka, jonka tulee olla vähintään laissa säädetyn minimipalkan tai kyseisen maan alan palkkastandardin suuruinen sen mukaan, kumpi on suurempi. Ylityökorvaus tulee maksaa lain mukaisesti. Palkat ja edut tulee laskea korrektisti lain mukaista minimipalkkaa ja ylityökorvauksia noudattaen. Palkan myöhässä maksaminen tai pidättäminen ei ole sallittua, eikä palkasta saa tehdä laittomia vähennyksiä. Vähennysten käyttäminen kurinpitotoimenpiteenä ei ole sallittua. Työntekijän tulee saada jokaisen palkanmaksun yhteydessä kyseistä palkanmaksukautta koskeva kirjallinen tieto, josta käy ilmi ainakin työpäivien määrä, palkka-/provisiolaskelma, ylityötunnit, ylityökorvaus ja bonukset. Provisiopalkka tulee laskea niin että ne, jotka tuottavat pienimmän määrän, ansaitsevat vähintään normaalia työaikaa vastaavan minimipalkan. Kaikkien toimittajien tulee tarjota työntekijöilleen lakisääteiset edut, kuten lomapalkka, sairausajan palkka, sairausvakuutus, sosiaaliturvavakuutus, eläke, vanhempainraha jne. Naistyöntekijät

Naispuolisia työntekijöitä tulee kohdella arvostaen ja kunnioittaen. Heille tulee taata yhdenmukaiset mahdollisuudet kaikissa tehtaassa työskentelyä koskevissa kysymyksissä mukaan lukien työhön ottaminen, eteneminen, palkat, edut ja työtehtävät. Heitä ei saa pakottaa ehkäisyvälineiden käyttöön tai raskaustestin tekemiseen työhön ottamisen ehtona. Naistyöntekijöitä ei saa altistaa terveys- ja turvallisuusriskeille, jotka voivat vaarantaa heidän lisääntymisterveytensä. Naistyöntekijöitä ei saa altistaa miespuolisten vahtien suorittamalle kokovartaloturvatarkastukselle. On ryhdyttävä toimenpiteisiin työntekijöiden suojaamiseksi seksuaaliselta tungettelulta, uhkailulta, loukkaavalta käytökseltä tai hyväksikäytöltä sekä syrjinnältä tai perusteettomalta irtisanomiselta esimerkiksi avioliiton, vanhemmuuden tai HIV-statuksen vuoksi. Raskaana olevia työntekijöitä ei saa irtisanoa eikä heidän tule suorittaa vaarallisia työtehtäviä. Raskauden jälkeen töihin palaavien naistyöntekijöiden palkkaan ei saa tehdä vähennyksiä (ILO:n äitiyssuojelusopimus 183). Kaikista irtisanotut sopimukset tulee kirjata. Kirjanpidosta tulee käydä selkeästi ilmi sopimuksen irtisanomisen syy.

Kontrolloidaksemme sosiaalisten työolosuhteiden noudattamista koko tuotantoketjun osalta olemme olleet vuodesta 2022 alkaen myös BSCI Amforin jäsen. Amfori BSCI on aloite, jonka avulla me ja muut yritykset, joilla on tuotantoa samoissa tehtaissa kuin meillä, voimme yhdessä parantaa tavarantoimittajien työolosuhteita. Teemme yhteistyötä vain niiden tavarantoimittajien kanssa, jotka kuuluvat BSCI:hin.

BCSI Amforin lisäksi olemme luoneet auditointiprotokollan saadaksemme mukaan myös ne tehtaat, jotka eivät vielä kuulu Amfori-aloitteeseen. Tämä on linjassa Ellos Group CSR Policyn, jossa on huomioitu kaikkien asiaan liittyvien osapuolten vaatimukset, kanssa. CSR Group Policy noudattaa Business Social Compliance Initiativen (BSCI), ILO:n perusyleissopimuksia noudattavan eurooppalaisen yritysvetoisen aloitteen, vakiintuneita standardeja. Auditointiprotokollamme mukaiset tarkastukset ja seurannat suorittaa Bureau Veritas. Tämä koskee myös suurimman yhteistyökumppanimme, Kering Group Sourcingin (KGS), tavarantoimittajia. Tulokset ja seuranta esitellään vuosittain Ellos Groupin kestävyysraportissa.

Turvallisen tekstiiliteollisuuden varmistamiseksi olemme allekirjoittaneet juridisesti pitävän sopimuksen International Acorn on Health and Safety in the Garment and Textile Industryn kanssa. Järjestö varmistaa, että työntekijöiden ei tarvitse pelätä tulipaloja, rakennusten romahtamista tai muita onnettomuuksia, jotka voidaan estää perusteellisilla terveys- ja turvallisuustoimenpiteillä. International Accord vaikuttaa nykyään Bangladeshissa, mutta kansainvälisen Accordin käynnistämistä myös Intiassa ja Pakistanissa selvitetään parhaillaan.

Tehtaiden luokittelu
Osana työtämme niiden tehtaiden ja toimittajien, joiden kanssa työskentelemme, laadun varmistamiseksi, olemme luoneet luokittelujärjestelmän, joka antaa selkeän yleiskäsityksen tehtaiden sosiaalisesta työstä ja ympäristöä koskevasta työstä. Kolmivaiheisessa asteikossa on kolme väriä, oranssi, sininen ja vihreä – lue alta lisää luokituksista!

Vihreä = Erittäin hyvä
 • Asiat ovat tehtaalla erittäin hyvällä tasolla, ja tehdas parantaa prosessejaan jatkuvasti
 • Ei huomautettavaa sosiaalisessa auditoinnissa
 • Työpaikka arvioidaan turvalliseksi
 • Ammattimainen seurantatarkastus 24 kuukauden sisällä
  Olemme koonneet kullekin tuotesivulle tietoa siitä tehtaasta, jossa tuote on valmistettu. Näet sieltä myös tehtaan tämänhetkisen luokituksen.

Sininen = Hyvä
 • Asiat ovat tehtaalla erittäin hyvällä tasolla, ja tehdas parantaa prosessejaan jatkuvasti
 • Vähemmän kuin kaksi huomautusta sosiaalisessa auditoinnissa Ei kriittisiä huomautuksia
 • Työpaikka arvioidaan turvalliseksi
 • Ammattimainen seurantatarkastus 24 kuukauden sisällä
  Oranssi = Hyväksyttävä
 • Asiat ovat tehtaalla hyväksyttävällä tasolla, mutta tehtaan tulee tehdä 90 päivän sisällä toimintasuunnitelma rekisteröityjen huomautusten korjaamiseksi
 • Sovitaan ammattimainen seurantatarkastus korjausten arvioimiseksi, ja tehdas voi sen jälkeen jatkaa prosessien jatkuvaa parantamista
 • Vähemmän kuin kuusi huomautusta
 • Ei huomautettavaa ja nollatoleranssi sosiaalisessa auditoinnissa
 • Ammattimainen seurantatarkastus 12 kuukauden sisällä
  Punainen = Ryhdyttävä välittömästi toimiin hyväksyttävän tason saavuttamiseksi
 • Tehtaalla on mahdollisuus tehdä parannuksia, ja siksi sen tulee välittömästi tunnistaa ongelma, ryhtyä toimenpiteisiin ja parantaa puutteelliset olosuhteet.
 • Tehtaan tulee samalla laatia 90 päivän sisällä toimintasuunnitelma rekisteröityjen huomautusten korjaamiseksi.
 • Useita kriittisiä huomautuksia.
 • On huomautuksia ja nollatoleranssi sosiaalisessa auditoinnissa.
 • Tehtaan tulee jatkuvasti esittää huomautuksiin liittyviä parannuksia.
 • Ammattimainen seurantatarkastus 12 kuukauden sisällä.
Harmaa = Tehdas ei voi saavuttaa hyväksyttävää tasoa
 • Tehdas ei voi ryhtyä toimenpiteisiin olemassa olevien resurssien perusteella, eikä sillä ole edellytyksiä laatia toimintasuunnitelmaa.
 • Tehdas ei täytä vaatimusta jatkuvan parannustyön ylläpitämisestä.
 • Tehdas ei hyväksy sitä, että useampia ammattimaisia seurantatarkistuksia tehdään jatkuvasti ajan kuluessa.
 • Tehdas ei halua jatkaa Ellos Groupin kestävän kehityksen toimintaohjeiden mukaisena tavarantoimittajana, ja ilmoittaa meille siitä.

TREAT YOUR PRODUCTS     |     TREAT YOURSELF     |     TREAT YOUR PLANET