Kestävä kehitys

Tuotanto


Aloitussivu    Sosiaaliset työehdot    Kestävä puuvillan tuotanto

Ellos työskentelee aktiivisesti ihmisten työolosuhteiden parantamiseksi.

#ellosactionlist

Sosiaaliset työehdot


Ellos työskentelee aktiivisesti ihmisten työolosuhteiden parantamiseksi varmistaakseen, että Elloksen tuotteet valmistetaan turvallisessa työympäristössä.

Sekä Ellokselle että Elloksen asiakkaille on tärkeää, että tuotteemme valmistetaan tehtaissa, joissa on hyvät työolosuhteet ja joissa kunnioitetaan sekä ihmisiä että ympäristöä. Tätä tarkoitusta varten meillä on ICS-standardiin (Initiative Clause Social) perustuva toimintaohje. Standardi kattaa lapsityövoimaa, pakkotyötä, syrjintää, oikeutta kuulua liittoon, palkkaa, etuja, terveyttä, työturvallisuutta ja ympäristöä koskevia kysymyksiä.

Kaikkien uusien tavarantoimittajiemme tulee allekirjoittaa toimintaohjeet sekä sitoutua aktiivisesti noudattamaan niitä. Teemme tiivistä työtä tavarantoimittajiemme kanssa varmistaaksemme, että ohjeitamme noudatetaan. Suurin yhteistyökumppanimme Kering Group Sourscing, KGS, tekee lisäksi säännöllisesti tarkistuksia ja seurantakäyntejä tehtailla. Bureau Veritas tekee puolestamme tarkistuksia ja seurantakäyntejä niiden yhteistyökumppaneidemme luona, jotka jäävät KGS:n ulkopuolelle.

Ellos on ollut vuodesta 2016 asti Accord Bangladesh -hankkeen jäsen – kyseessä on tuotemerkkien ja tehtaiden välinen riippumaton sopimus, jonka jäsenet pyrkivät luomaan vakaan ja turvallisen työympäristön Bangladeshiin.

Noudatamme Ellos Groupin yhteistä Suppliers Code of Conduct -menettelyohjetta, josta voit lukea lisää täältä: Suppliers Code of Conduct

Fair Trade Accord Bangladesh


Turvallinen tekstiiliteollisuus on tärkeä asia Ellos Groupille. Olemme jo monien vuosien ajan työskennelleet aktiivisesti varmistaaksemme, että kaikilla toimittajillamme on turvalliset työolot. Vuonna 2013 allekirjoitimme The Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh -sopimuksen, joka päättyi tänä vuonna. Koska liiketoimintamallimme on siirtynyt yhä enemmän kohti kodinsisustusta eivätkä ostovolyymimme enää vastaa uuden sopimuksen puitteita, olemme analysoineet huolella mahdollisuuttamme noudattaa Accord-sopimusta. Analyysimme perusteella olemme päättäneet jatkaa yhteistyötä sekä allekirjoittaa uuden sopimuksen.

Odotamme pääsevämme yhdessä muiden yritysten kanssa parantamaan naisten oikeuksia Bangladeshissa ja tulemme tekemään parhaamme omien mahdollisuuksiemme mukaan. Tulemme jatkossakin olemaan aloitteellinen tässä meille tärkeässä asiassa ja tekemään yhteistyötä muun muassa Kvinna till Kvinna -järjestön kanssa sekä suorittamaan Bureau Veritaksen kanssa toimittajiemme tilojen paloturvallisuuteen ja kiinteistöjen turvallisuuteen liittyviä tarkastuksia.

Tarkastuksemme noudattavat Business Social Compliance Initiativen (BSCI), ILO:n perusyleissopimuksia noudattavan eurooppalaisen yritysvetoisen aloitteen, vakiintuneita standardeja. Työmme tulokset ja seuranta esitellään vuosittain Ellos Groupin kestävyysraportissa.

Aiomme jatkossa tehdä tarkastuksia Bangladeshin lisäksi myös Intiassa ja Pakistanissa sijaitsevissa tehtaissa sekä liittää tarkastuksiimme tekstiilien lisäksi myös kaikki muut tuoteryhmät.

TREAT YOUR PRODUCTS     |     TREAT YOURSELF     |     TREAT YOUR PLANET