Kestävä kehitys

Kestävä kehitys


Kestävä kehitys    Ellos tarkistuslistat    Sertifioinnit    Kestävät materiaalit

Haluamme tarjota laajan tuotevalikoiman, joka on valmistettu ihmiset ja ympäristö huomioon ottaen.

#ellosactionlist

Sertifioinnit


Ellos pyrkii jatkuvasti tekemään maailmasta paremman. Sertifioinnit osoittavat, että tuotteemme täyttävät erilaiset vaatimukset.

Haluamme tarjota laajan tuotevalikoiman, joka on valmistettu ihmiset ja ympäristö huomioon ottaen. Siksi käytämme mahdollisimman paljon sertifiointeja, joilla voidaan osoittaa että tuotteemme ovat kestävästi tuotettuja, jäljitettäviä ja täyttävät korkeat laatuvaatimukset.

Eri sertifioinneilla on eri vaatimuksia, mutta yhteistä niille on se, että tuotteet tulee tarkistaa ja niiden tulee täyttää sertifioinnin edellyttämät ehdot. Tiedon tuotteen sertifioinnista löydät tavallisesti pesuohjemerkistä tai tuotteiden riippuetiketeistä.


IlmastokompensaatioClean Development Mechanism
YK:n oma sertifiointi, joka täyttää Kioton pöytäkirjan vaatimukset ilmastohyödyn jatkuvasta arvioinnista. CDM-projekti tarkoittaa usein investointeja uusiutuvaan energiaan. Projekti edistää toteutusmaan kestävää kehitystä, ja sillä on positiivinen vaikutus ympäristöön ja talouteen sekä sosiaalisesti.


Gold Standard
Kansainvälinen voittoa tavoittelematon säätiö, joka perustettiin vuonna 2003. Perustajina olivat mm. WWF International ja Greenpeace International. Se on ainoa sertifiointistandardi, joka on yli 80 kansainvälisen ympäristöjärjestön hyväksymä ja arvostama. Gold Standard on ilmastokompensaatioprojektin laatuleima, jolla on tiukat ilmastokompensaation sosiaalista vastuuta ja kestävää kehitystä koskevat menettelysäännöt ja vaatimukset.


Ekologiset tekstiilitGOTS - Global Organic Textil Standard
GOTS on kansainvälinen ekologinen merkintä vaatteille ja tekstiileille, jotka täyttävät sekä sosiaaliset vaatimukset että ympäristövaatimukset. Standardin vaatimukset huomioivat koko arvoketjun raaka-aineesta valmiiseen tuotteeseen aina viljelystä, keräyksestä ja valmistelusta itse vaatteen valmistukseen. Saadakseen GOTS-merkinnän tekstiilituotteessa tulee olla vähintään 70% ekologista kuituraaka-ainetta.

GOTS-merkinnällä on kaksi eri luokitusta:
Luokka 1: Tuotteen tulee sisältää vähintään 95% ekologisia kuituja, jotta GOTS-symbolia saadaan käyttää. Muut 5% saavat olla ei-ekologisia luonnonkuituja tai synteettisiä kuituja.
Luokka 2: 70–95% ekologista kuitua sisältävissä tuotteissa käytetään merkintää, jossa ekologinen sisältö on ilmoitettava prosentteina.


OCS – Organic Content Standard
OCS on ekologinen merkintä tekstiileille. Standardi vahvistaa ekologisen sisällön ja lopputuotteen ekologisen materiaalin määrän jäljittämällä ja valvomalla prosesseja ja niiden alkuperää. OCS ei aseta vaatimuksia koskien kemikaalirajoituksia, tuotantoprosessin ympäristönäkökohtia (veden- ja energiankulutus), sosiaalisia näkökohtia ja lainsäädännön noudattamista toisin kuin GOTS. OCS edellyttää ainoastaan, että tuote koostuu ekologisesti viljellystä kuidusta.

OCS-merkinnällä on kaksi eri luokitusta:
Luokka 1: OCS 100 -merkintä takaa, että tuote on 100% ekologista materiaalia.
Luokka 2: OCS Blended -merkintä takaa, että tuote on 5–95% ekologista materiaalia.


Kierrätetyt tekstiilitGRS – Global Recycling Standard
GRS on kansainvälinen merkintä lopputuotteelle, josta vähintään 50% on kierrätettyä tekstiilimateriaalia. Standardi huomioi koko ketjun ja kattaa koko tuotteen tai kankaan raaka-aineesta lopputuotteeseen. GRS varmistaa, että materiaali sisältää kierrätettyjä osia ja huomioi myös ympäristötekijät, kemikaalirajoitukset ja sosiaaliset näkökohdat.

GRS-merkinnällä on kaksi eri luokitusta:
Luokka 1: Vain tuotteissa, jotka sisältävät vähintään 50% kierrätettyä materiaalia, saadaan käyttää GRS-merkintää. Mikäli tuote ei koostu 100%:sesti GRS-sertifioitua sisällöstä, tulee se ilmoittaa selvästi.
Luokka 2: Tuotteissa, jotka sisältävät useita kierrätettyjä materiaaleja, tulee ilmoittaa kunkin materiaalin määrä prosentteina.


RCS – Recycling Claim Standard
RCS on merkintä kierrätetyn tekstiilimateriaalin jäljitettävyydestä. RCS ei aseta tuotantoprosessin ympäristönäkökohtia (veden- ja energiankulutus), sosiaalisia näkökohtia, turvallisuuskysymyksiä ja lainsäädäntöä koskevia vaatimuksia. Tämä merkintä kattaa tuotteet, jotka ovat 5–100% kierrätettyä materiaalia.

RCS:llä on kaksi eri sertifiointia:
Luokka 1: RCS 100 -merkintä takaa, että tuotteen materiaali on 100% kierrätettyä.
Luokka 2: RCS Blended -merkintä takaa, että tuotteen materiaali on 5–95% kierrätettyä.


YmpäristömerkinnätEU Ecolabel
EU Ecolabel on EU:n N:o 66/2019 virallinen ympäristömerkki, joka huomioi tuotteen ympäristövaikutukset koko elinkaaren ajalta aina raaka-aineesta jätteeksi asti. Tuotteen on täytettävä korkeat ympäristö-, toiminta- ja laatuvaatimukset saadakseen EU Ecolabel -sertifioinnin. EU Ecolabel -ympäristömerkintä takaa, että tuotannossa on rajoitettu terveydelle ja ympäristölle haitallisten aineiden käyttöä sekä pienennetty vesi- ja ilmastovaikutuksia.


Joutsenmerkki
Joutsenmerkki on ympäristömerkki, joka huomioi ympäristön kannalta tietoiset valinnat. Joutsenmerkillä varustetuilla tekstiileillä on mahdollisimman pienet ympäristövaikutukset koko tuotannon osalta aina valmiista raaka-aineesta valmiiseen tuotteeseen asti. Joutsenmerkki takaa myös, että tuotanto ja tuote täyttävät riippumattoman kolmannen osapuolen valvomat korkeat ympäristö-, terveys- ja laatuvaatimukset.


FSC – Forest Stewardship Council
FSC on kansainvälinen jäsenorganisaatio, joka pyrkii edistämään maailman metsien vastuullista käyttöä. FSC-sertifioidut puutuotteet on valmistettu kestävän kehityksen mukaisesti kaadetusta puusta ympäristönäkökohdat ja yhteiskunnalliset olosuhteet huomioon ottaen – näin suojataan uhanalaisia lajeja ja vahvistetaan sekä työntekijöiden että alkuperäiskansojen oikeuksia.

FSC-merkinnällä on kolme eri luokitusta:
Luokka 1: 100% from well-managed forest – 100% puumateriaalista on peräisin FSC-sertifioidusta metsästä.
Luokka 2: Mix from responsible sources – puumateriaali on peräisin FSC-sertifioidusta materiaalista, kierrätetystä materiaalista tai tarkastetusta puusta. Tuote ei ole kokonaan FSC-sertifioitua materiaalia, vaan sillä on sekakoostumus. Tuote noudattaa kuitenkin tiukkoja ympäristövaatimuksia.
Luokka 3: Recycled – tuotteessa käytetty puu tai paperi on peräisin kierrätetystä materiaalista.


Kestävämpi tuotantoJeanologia – Lisää kestäviä tuotantoprosesseja
Meiltä löydät farkut, joiden valmistuksessa on käytetty Jeanologian Laser- ja E-Flow-teknologioita. Ne ovat prosesseja, jotka vähentävät perinteisiin menetelmiin verrattuna merkittävästi sähkön, veden ja kemikaalien kulutusta värjäys-, pesu- ja viimeistelyvaiheessa. Laserin etu on se, että sillä voidaan luoda kankaaseen haalistuksia ja repeämiä. Muut menetelmät, kuten esimerkiksi kemikaalit, käsin kuluttaminen ja hiekkapuhallus, voivat olla sekä ympäristölle että terveydelle haitallisia.


Muut tekstiilisertifikaatitBluesign®
Bluesign on kansainvälinen järjestö, joka asettaa ympäristöön, terveyteen ja tuotannon turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia koko tuotantoketjulle. Järjestelmä perustuu vaatimuksiin koskien resurssien käyttöä ja vaarallisten kemikaalien poistamista ennen tuotannon aloittamista sekä varmistaa ja valvoo ympäristöystävällistä ja turvallista tuotantoa. Myös veden ja kemikaalien kulutusta tarkkaillaan koko prosessin ajan. Bluesign®-järjestöllä on viisi 5 periaatetta, jotka perustuvat seuraavien toimintojen kestävään käyttöön ja kulutukseen: resurssien tuottavuus, kuluttajaturvallisuus, veteen joutuvat päästöt, ilmaan joutuvat päästöt, työterveys ja -turvallisuus.

Bluesign®-standardilla on kaksi eri luokitusta:
Luokka 1: Bluesign® Product takaa, että koko tuote mukaan lukien kangas ja lisätarvikkeet, kuten langat, napit, vetoketjut ja etiketit, täyttävät niille asetetut vaatimukset.
Luokka 2: Bluesign® Approved takaa, että kankaan sisällöstä vähintään 90% täyttää sille asetetut vaatimukset.


European Flax
European Flax on premium-merkintä korkealaatuiselle pellavalle. Tuotteessa oleva merkintä takaa, että pellava on viljelty seuraavat ympäristönäkökohdat huomioiden: ei keinokastelua, geenimanipuloitua satoa eikä hukkaa. Sopii erinomaisesti myös Cradle to Cradle -sertifiointiin. Jotta tuote saisi European Flax -merkinnän, sen tulee koostua 100% European Flax -sertifioidusta pellavasta. Valmiin tuotteen materiaalin tulee olla 100% pellavaa tai sisältää vähintään 50% pellavasekoitetta. Muiden kuitujen sekoite saa olla korkeintaan 50% materiaalin kokonaiskoostumuksesta, eikä se saa sisältää sertifioimatonta pellavaa. Jotta tuote saisi European Flax -merkinnän, tulee sekä tuotteen että tavarantoimittajan olla sertifioituja ja taata koko tuotantoprosessin jäljitettävyys kasvista kuiduksi.


OEKO-TEX Standard 100® Oeko-tex on tekstiilituotteiden testaus- ja sertifiointijärjestelmä, joka kattaa tuotannon kaikki vaiheet. Järjestelmä valvoo, että tuotteet eivät sisällä terveydelle vaarallisia aineita, joista on säädetty EU:n REACH-asetuksen kiellettyjen aineiden ehdokaslistalla. Oeko-Tex on ympäristöekologinen merkintä, jonka neljä luokitusta perustuvat tekstiilien käyttötarkoituksen mukaisiin testeihin. Mitä enemmän tuote on kosketuksissa ihoon ja mitä herkempi iho, sitä korkeammat ympäristöekologiset vaatimukset. Luokan 1 tuotteet testataan kaikkein tiukimpien vaatimusten mukaan.

EKO-TEX Standard 100®-merkinnällä on neljä eri luokitusta:
Luokka 1: Lasten tekstiilit ja tekstiililelut kolmeen ikävuoteen asti. Esimerkiksi alusvaatteet, potkuhousut, vuodevaatteet, kangaslelut jne.
Luokka 2: Tekstiilit, joiden ihokosketus on suuri. Esimerkiksi alusvaatteet, vuodevaatteet, pyyhkeet, paitapuserot, paidat, sukat jne.
Luokka 3: Tekstiilit, joiden ihokosketus on vähäinen tai sitä ei ole. Esimerkiksi takit, välikerrokset jne.
Luokka 4: Sisustus- ja koristetekstiilit, kuten esimerkiksi pöytäliinat, verhot, huonekalukankaat, patjat jne.

*Oeko-Tex Standard 100® -merkintä tarkoittaa, että tuote ei sisällä ihmiselle haitallisia aineita. Sitä ei luokitella A Better Choice -ympäristömerkinnän alle.


Ellos Kauneus -sertifioinnitEcocert
EcoCert on Euroopan ja USA:n suurin sertifiointijärjestö. EcoCert valvoo ja tarkistaa kosmetiikkatuotteiden sisällön aina raaka-aineesta tuotantoprosessiin ja pakkaukseen. EcoCert-sertifioitu tuote ei tarkoita automaattisesti sitä, että tuote on 100% ekologinen. 5% tuotteen sisällöstä voi olla synteettisiä tai keinotekoisia ainesosia.
Vaatimukset:
95% luonnollisia ainesosia, joista 10% tulee olla ekologisia. Vesi lasketaan luonnolliseksi ainesosaksi.
Tuotteita ei ole testattu eläimillä.
Pakkauksen tulee olla biologisesti hajoava.


Soil Association
Soil Association on Ison-Britannian suurin ekologinen sertifiointijärjestö. Sertifiointia pidetään erittäin vaativana ja tiukkana ekologisten ja luonnollisten tuotteiden sertifiointistandardina. ”Soil Association Organic standards” -sertifikaatilla merkityn tuotteen tulee sisältää vähintään 95% ekologisia ainesosia.
Vaatimukset:
Luokka 1: Ekologinen: vähintään 95% ekologisia ainesosia.
Luokka 2: ”Made with xx% organic ingredients”: vähintään 70% ekologisia ainesosia. Vettä ei lasketa mukaan.


CosmeBio
Cosmebio on ranskalainen järjestö, joka on vuodesta 2003 alkaen tutkinut tuotteiden sisältöä ja tuotannon ympäristövaikutuksia. Tuotteita ei saa testata eläimillä eivätkä ne saa sisältää synteettisiä tuoksuja.
Vaatimukset:
Cosmetique Eco: vähintään 95% ainesosista tulee olla luonnollista alkuperää ja vähintään 5% niistä tulee olla ekologisia. Enintään 5% ainesosista saa olla synteettisiä.
Cosmetique Bio: vähintään 95% ainesosista tulee olla luonnollista alkuperää ja vähintään 10% niistä tulee olla ekologisia. Enintään 5% ainesosista saa olla synteettisiä.


NaTrue
NaTrue on riippumaton eurooppalainen sertifiointijärjestö, jonka tavoitteena on luoda kansainvälinen standardi. He pyrkivät lisäämään tietoisuutta luonnollisten raaka-aineiden merkityksestä sekä kuluttajille että ympäristölle.
Vaatimukset:
Luokka 1: NaTrue Organic Cosmetics – ekologinen luonnonkosmetiikka: tuotteen tulee olla 100% luonnollinen ja 95% ainesosista tulee olla ekologisia.
Luokka 2: NaTrue Cosmetics With Organic portions – luonnonkosmetiikka, jossa on ekologisia raaka-aineita: tuotteessa tulee olla vähintään 90% luonnollisia ainesosia ja 70% ainesosista tulee olla ekologisia.


USDA Organic
USDA tulee sanoista United States Department of Agriculture, ja siitä vastaa Yhdysvaltain maatalousvirasto.
Vaatimukset:
Luokka 1: USDA 100% Organic: 100% ekologisia ainesosia.
Luokka 2: USDA Organic: 95% ekologisia ainesosia.
Luokka 3: ”Made with xx% organic ingredients”: tuotteen tulee sisältää vähintään 70% ekologisia ainesosia.

TREAT YOUR PRODUCTS     |     TREAT YOURSELF     |     TREAT YOUR PLANET