Kestävä kehitys

Yhteiskuntatyö


Aloitussivu    Uusiokäyttö & kierrätys    Ympäristövaikutuksemme

Tarjoamme asiakkaille enemmän ympäristötietoisia vaihtoehtoja, kuten esimerkiksi kierrätetyistä tekstiileistä valmistettuja tuotteita.

#ellosactionlist

Uusiokäyttö & kierrätys


Kestävä kulutus on olennainen osa maapallon hyvinvointia. Siksi tarjoamme enemmän ympäristötietoisempia vaihtoehtoja ja lahjoitamme yhteistyökumppaneidemme avulla eteenpäin vialliset ja myyntiin kelpaamattomat tuotteet.

Vaatteiden ja tekstiilien valmistuksessa käytetään paljon resursseja, joten niiden kierrättäminen tai uusiokäyttö on parempi vaihtoehto kuin pois heittäminen. Ellos tekee yhteistyötä eri tavarantoimittajien ja organisaatioiden kanssa löytääkseen parempia ratkaisuja tekstiilien ja tuotteiden uusiokäytön ja kierrätyksen lisäämiseksi.

Tarjoamme asiakkaille enemmän ympäristötietoisia vaihtoehtoja, kuten esimerkiksi kierrätetyistä tekstiileistä valmistettuja tuotteita. Näin haluamme edistää kestävämpää kulutusta.

Yhteistyökumppanit
Vialliset tai jostakin syystä myytäväksi kelpaamattomat tuotteet ja tekstiilit lahjoitetaan yhteistyökumppaneillemme, kuten Björkåfrihet ja Borås Idésömnad. Siellä käyttöön kelpaamattomat tekstiilit hyödynnetään valmistamalla niistä uusia tuotteita tai käyttämällä niitä oppilaiden työharjoittelussa.

Teemme myös ennalta ehkäisevää yhteistyötä esimerkiksi T4RI:n ja Swereas Textil Testbäddin kanssa. T4RI on Svensk Handel -järjestön jäsenyritysten verkosto, joka pyrkii edistämään muotialan yhteistyötä ja vastuuta tekstiilien tehokkaassa uusiokäytössä ja kierrättämisessä. Swereas Textil Testbädd -verkosto tarjoaa tietoa ja tutkimusta tekstiilien kierrätyksestä.

TREAT YOUR PRODUCTS     |     TREAT YOURSELF     |     TREAT YOUR PLANET