Kestävä kehitys

Yhteiskuntatyö


Aloitussivu    Uusiokäyttö & kierrätys    Ympärist��vaikutuksemme

Uskomme, että yhteistyön avulla onnistumme parhaiten.

#ellosactionlist

Yhteiskuntatyö


Haluamme edistää kestävää kehitystä niillä alueilla, joilla työskentelemme, ja uskomme, että menestys saavutetaan yhteistyöllä.

Näin voimme luoda pitkäkestoisia ja kestäviä sopimuksia, jotka vaikuttavat koko alaan. Alla muutama yhteistyö ja sopimus, joissa olemme osallisena.


BCI – Better Cotton Initiative

BCI – Better Cotton Initiative
Better Cotton Initiative (BCI) on maailmanlaajuinen, voittoa tavoittelematon järjestö, joka kouluttaa puuvillanviljelijöitä ja edistää kestävän puuvillantuotannon periaatteita.

BCI pyrkii työllään vähentämään veden ja kemikaalien käyttöä ja samalla parantamaan puuvillasatoja, työntekijöiden työolosuhteita ja viljelymaan laatua sekä lisäämään biologista monimuotoisuutta. BCI:hin kuuluu mm. aatteellisia ympäristöjärjestöjä, puuvillantuottajia, vaatetusalan yrityksiä sekä toimialajärjestöjä.

Lisätietoja osoitteessa www.bettercotton.org


Björk & frihet

Björkåfrihet
Ellos tekee yhteistyötä Björkåfrihetin kanssa lahjoittamalla sille vialliset tai muusta syystä myyntiin kelpaamattomat tuotteet ja tekstiilit. Björkåfrihetin avulla suurin osa tuotteista voidaan ottaa uusiokäyttöön. Ne joko myydään Björkåfrihetin myymälöissä tai niitä käytetään työharjoittelumateriaalina. Tuotteet, joita Björkåfrihet ei pysty hyödyntämään, lähetetään ulkopuoliselle toimijalle ja uusiokäytetään uusien tuotteiden valmistuksessa.

Lisätietoja osoitteessa www.emmausbjorka.se


Djurens rätt

Djurens Rätt
Djurens Rätt on Ruotsin suurin eläinten oikeuksia puolustava eläinsuojeluyhdistys. Se on poliittisesti sitoutumaton ja pyrkii toiminnallaan luomaan maailman, jossa eläimiä kunnioitetaan tuntevina yksilöinä ja jossa niillä on oikeus omaan elämään.

Lisätietoja osoitteessa www.djurensratt.se


El-kretsen

EL-Kretsen
El-Kretsen on perustettu vuonna 2001. Elinkeinoelämä on perustanut sen huolehtimaan markkinoilla olevista elektroniikkatuotteista. Tarkoituksena on auttaa tuottajia täyttämään lainmukaiset vaatimukset tarjoamalla valtakunnallinen keräyspalvelu.

Lisätietoja osoitteessa www.el-kretsen.se


Fur free retailer

Fur Free Alliance
Emme myy aitoja turkiksia. Turkittomuus on meille itsestään selvä valinta. Fur Free Alliance allekirjoitti vuonna 2010 sopimuksen ”Retailer Commitment Against Fur (turkiton kauppa)”. Sopimuksessa on mukana monia muotiyrityksiä. Yritys ei saa käyttää tuotteissaan turkista, jotta se voidaan hyväksyä jäseneksi.

Lisätietoja osoitteessa www.furfreeretailer.com


Kemikaliegruppen

Kemikaliegruppen
Kemikaliegruppen-järjestön tarkoituksena on jakaa jäsenyrityksilleen kemikaali- ja ympäristökysymyksiin liittyvää tuoretta tietoa. Ryhmä toimii myös jäsenyritysten tukea antavana tietoalustana heidän pyrkimyksessään ehkäistä ja estää vaarallisten aineosien esiintymistä tuotteissa.

Kemikaliegruppen pitää yhteyttä alan muihin toimijoihin ja järjestää avoimia keskustelutilaisuuksia, joissa jaetaan kokemuksia ja tietoa ajankohtaisista tuotteiden ja tuotannon kemikaaleihin liittyvistä kysymyksistä. Ryhmää johtaa Swerea IVF, jonka kautta ryhmällä on käytössään laaja verkosto asiantuntijoita. Ellos on ollut Kemikaliegruppenin jäsen vuodesta 2007 asti.

Lisätietoja osoitteessa www.ri.se


Borås stad

Språkvänner
Yhteiskunta on suuren integraatioon liittyvän haasteen edessä, ja haaste kasvaa samaa tahtia pakolaisvirran kanssa. Uuteen yhteiskuntaan sopeutumisen avain on kielen oppiminen. Monilla maahanmuuttajilla ei ole ruotsia äidinkielenään puhuvia kontakteja, joiden kanssa he voisivat kehittää kielitaitoaan.

Ellos Group on lanseerannut yhdessä Boråsin kaupungin kanssa ohjelman nimeltä Språkvänner, jossa seuraamme SFI-luokkaa yhden lukukauden ajan. Kutsumme kielenopiskelijat joka toinen viikko toimistollemme lounaalle, jolloin he saavat harjoittaa kielitaitoaan Ellos Groupin työtekijöiden, ”språkvänner”, kanssa.

I samarbete med Borås Stad har Ellos Group lanserat ett program som vi kallar Språkvänner, där vi följer en SFI klass under en termin, bjuder in dom till vårt kontor varannan vecka över lunch där de får praktisera sitt svenska språk med ”språkvänner” inom Ellos Groups anställda.


SIS - Swedish Standards Institute

SIS - Swedish Standards Institute
Haluamme vaikuttaa alaan. Haluamme tietää enemmän ja ajatella pidemmälle kuin muut. Siksi osallistumme standardoimistyöhön yhdessä SIS:in, Swedish Standards Institute, kanssa ja olemme mukana mm. heidän lapsiturvallisuuteen, pesuun ja kemiaan sekä kenkiin ja nahkatuotteisiin liittyvissä työryhmissään.

Lisätietoja osoitteessa www.sis.se


TEKO

TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag
TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag, on ruotsalaisten tekstiili- ja muotiyritysten toimiala- ja työnantajajärjestö. TEKO edustaa alaa sekä kansallisesti että kansainvälisesti kaikissa ruotsalaista teko-elinkeinoa sekä sen yrityksiä ja tuotteita koskevissa kysymyksissä. Sen pääasiallinen tehtävä on palvella ja jakaa tietoa jäsenyrityksilleen mm. työnantajakysymyksiin, logistiikkaan, immateriaalioikeuteen, ympäristöön & kestävään kehitykseen, tutkimukseen & kehitykseen sekä kaupankäyntiin liittyvissä kysymyksissä.

Lisätietoja osoitteessa www.teko.se


TMR

TMR – elinkeinoelämän pakkauskierrätysjärjestelmä
Kuulumme TMR:ään, joka on elinkeinoelämän ratkaisu muovi-, metalli-, paperi-/kartonki- ja aaltopahvipakkausten tuottajavastuuseen.

Lisätietoja osoitteessa www.tmr.se


TMR

STICA
STICA:n tarkoituksena on auttaa pohjoismaista muoti- ja tekstiiliteollisuutta vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä. Tavoitteena on maailmanlaajuisesti enintään 1,5 asteen lämpeneminen Pariisin sopimuksen, YK:n ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen, mukaisesti.

Tämä tapahtuu luomalla alusta yhteistoimintaa ja tietojen jakamista varten sekä kehittämällä työhön yhteisiä työkaluja. Visiona on, että Ruotsin muoti- ja tekstiiliteollisuus viitoittaa tietä ja on ilmastopositiivinen hyvissä ajoin ennen vuotta 2050.

TREAT YOUR PRODUCTS     |     TREAT YOURSELF     |     TREAT YOUR PLANET