Ostoskori
A better choice

Sertifioinnit

Haluamme tarjota laajan tuotevalikoiman, joka on valmistettu ihmiset ja ympäristö huomioon ottaen. Ellos käyttää mahdollisimman paljon sertifiointeja, joilla varmistetaan että tuote on kestävästi tuotettu, jäljitettävissä ja täyttää korkeat laatuvaatimukset.

Eri sertifioinneilla on eri vaatimuksia, mutta yhteistä niille on se, että tuotteet tulee tarkistaa ja niiden tulee täyttää sertifioinnin edellyttämät ehdot. Tiedon tuotteen sertifioinnista löydät tavallisesti pesuohjemerkistä tai tuotteiden riippuetiketeistä.

Ekologiset tekstiilit

GOTS - Global Organic Textil Standard

GOTS - Global Organic Textil Standard

Kansainvälinen ekologinen merkintä vaatteille ja tekstiileille, jotka täyttävät sekä sosiaaliset vaatimukset että ympäristövaatimukset. Standardin vaatimukset huomioivat koko arvoketjun raaka-aineesta valmiiseen tuotteeseen aina viljelystä, keräyksestä ja valmistelusta itse vaatteen valmistukseen. Tekstiilituotteessa tulee olla vähintään 70% ekologisia kuituja, jotta se voi saada GOTS-merkinnän.

GOTS-merkinnällä on kaksi eri luokitusta:
Luokka 1: Tuotteen tulee sisältää vähintään 95% ekologisia kuituja, jotta GOTS-symbolia saadaan käyttää. Muut 5% saavat olla ei-ekologisia luonnonkuituja tai synteettisiä kuituja.
Luokka 2: 70–95% ekologista kuitua sisältävissä tuotteissa käytetään merkintää, jossa ekologinen sisältö on ilmoitettava prosentteina.

OCS – Organic Content Standard

OCS – Organic Content Standard

Merkintä ekologiselle tekstiili materiaalille. Standardi vahvistaa ekologisen sisällön sekä ekologisen materiaalin määrän valmiissa tuotteessa jäljittämällä ja kontrolloimalla prosesseja ja alkuperää. OCS ei aseta vaatimuksia kemikaalien käytölle, tuotantoprosessin ympäristöaspekteille (veden ja energian käyttö), sosiaalisille aspekteille eikä lakien noudattamiselle eroavaisuutena GOTS sertifikaatista vaan ainoastaan että se koostuu ekologisesti viljellyistä kuiduista.

OCS-merkinnällä on kaksi eri luokitusta:
Luokka 1: OCS 100 -merkintä takaa, että tuote on 100% ekologista materiaalia.
Luokka 2: OCS Blended -merkintä takaa, että tuote on 5–95% ekologista materiaalia.

Kierrätetyt tekstiilit

GRS – Global Recycling Standard

GRS – Global Recycling Standard

Kansainvälinen merkintä lopputuotteelle, josta vähintään 50% on kierrätettyä tekstiilimateriaalia. Standardi huomioi koko ketjun ja kattaa koko tuotteen tai kankaan raaka-aineesta valmiiseen tuotteeseen. Standardi varmistaa, että materiaali sisältää kierrätettyjä osia ja huomioi myös ympäristötekijät, kemikaalirajoitukset ja sosiaaliset näkökohdat.

GRS-merkinnällä on kaksi eri luokitusta:
Luokka 1: Tuotteissa, jotka sisältävät vähintään 50% kierrätettyä materiaalia, saadaan käyttää GRS-merkintää. Mikäli tuote ei koostu 100%:sesti GRS-sertifioitua sisällöstä, tulee se ilmoittaa selvästi.
Luokka 2: Tuotteissa, jotka sisältävät useita kierrätettyjä materiaaleja, tulee ilmoittaa kunkin materiaalin määrä prosentteina.

RCS – Recycling Claim Standard

RCS – Recycling Claim Standard

Merkintä kierrätetyn tekstiilimateriaalin jäljitettävyydestä. RCS ei aseta vaatimuksia koskien tuotantoprosessin ympäristönäkökohtia (veden- ja energiankulutus), sosiaalisia näkökohtia, turvallisuuskysymyksiä ja lainsäädäntöä. RCS kattaa tuotteet, jotka ovat 5–100% kierrätettyä materiaalia.

-merkinnällä on kaksi eri luokitusta:
Luokka 1: RCS 100 -merkintä takaa, että tuotteen materiaali on 100% kierrätettyä.
Luokka 2: RCS Blended -merkintä takaa, että tuotteen materiaali on 5–95% kierrätettyä.

Ympäristömerkinnät

EU Ecolabel

EU Ecolabel

Asetus N:o 66/2010 on EU:n virallinen ympäristömerkki, joka huomioi tuotteen ympäristövaikutukset koko elinkaaren ajalta aina raaka-aineesta jätteeksi asti. Tuotteen on täytettävä korkeat ympäristö-, toiminta- ja laatuvaatimukset saadakseen EU Ecolabel -ympäristömerkinnän. EU Ecolabel -ympäristömerkintä takaa, että tuotteen valmistuksessa on rajoitettu terveydelle ja ympäristölle haitallisten aineiden käyttöä ja että tuotannon vesi- ja ilmastovaikutuksia on pienennetty.

Joutsenmerkki

Joutsenmerkki

Ympäristömerkki, joka huomioi ympäristön kannalta tietoiset valinnat. Joutsenmerkillä varustetuilla tekstiileillä on mahdollisimman pienet ympäristövaikutukset koko tuotannon osalta aina valmiista raaka-aineesta valmiiseen tuotteeseen asti. Joutsenmerkki takaa, että tuotanto ja tuote täyttävät riippumattoman kolmannen osapuolen valvomat korkeat ympäristö-, terveys- ja laatuvaatimukset.

FSC – Forest Stewardship Council

FSC – Forest Stewardship Council

Kansainvälinen jäsenorganisaatio, joka pyrkii edistämään maailman metsien vastuullista käyttöä. FSC-sertifioidut puutuotteet on valmistettu kestävän kehityksen mukaisesti kaadetusta puusta ympäristönäkökohdat ja yhteiskunnalliset olosuhteet huomioon ottaen – näin suojataan uhanalaisia lajeja ja vahvistetaan työntekijöiden ja alkuperäiskansojen oikeuksia.

FSC-merkinnällä on kolme eri luokitusta:
Luokka 1: 100% from well-managed forest – 100% puumateriaalista on peräisin FSC-sertifioidusta metsästä.
Luokka 2: Mix from responsible sources – puumateriaali on peräisin FSC-sertifioidusta materiaalista, kierrätetystä materiaalista tai tarkastetusta puusta. Tuote ei ole täysin FSC-sertifioitu, mutta sen sisältö koostuu tiukat ympäristövaatimukset täyttävästä materiaalista.
Luokka 3: Recycled – tuotteessa käytetty puu tai paperi on peräisin kierrätetystä materiaalista.

Muut tekstiilisertifikaatit

Bluesign®

Bluesign®

Kansainvälinen järjestö, joka asettaa ympäristövaikutuksiin, terveyteen ja tuotannon turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia koko tuotantoketjulle. Järjestelmä perustuu vaatimuksiin koskien resurssien käyttöä ja vaarallisten kemikaalien poistamista ennen tuotannon aloittamista sekä varmistaa ja valvoo ympäristöystävällistä ja turvallista tuotantoa. Veden ja kemikaalien kulutusta tarkkaillaan koko prosessin ajan. Bluesign®-järjestöllä on viisi 5 periaatetta, jotka perustuvat seuraavien toimintojen kestävään käyttöön ja kulutukseen: resurssien tuottavuus, kuluttajaturvallisuus, veteen joutuvat päästöt, ilmaan joutuvat päästöt, työterveys ja -turvallisuus.

Bluesign®-standardilla on kaksi eri luokitusta:
Luokka 1: Bluesign® Product. Merkintä takaa, että koko tuote mukaan lukien kangas ja lisätarvikkeet, kuten langat, napit, vetoketjut ja etiketit, täyttävät niille asetetut vaatimukset.
Luokka 2: Bluesign® Approved. Merkintä takaa, että kankaan sisällöstä vähintään 90% täyttää sille asetetut vaatimukset.

European Flax

European Flax

Premium-merkintä korkealaatuiselle pellavalle. European Flax -merkintä takaa, että pellava on viljelty seuraavat ympäristönäkökohdat huomioiden: ei keinokastelua, geenimanipuloitua satoa eikä hukkaa. Sopii erinomaisesti myös Cradle to Cradle -sertifiointiin

Jotta tuote saisi European Flax -merkinnän, sen tulee koostua 100% European Flax -sertifioidusta pellavasta. Valmiin tuotteen materiaalin tulee olla 100% pellavaa tai sisältää vähintään 50% pellavasekoitetta. Muita kuituja sisältävä sekoite voi olla korkeintaan 50% materiaalin kokonaiskoostumuksesta, eikä se saa sisältää sertifioimatonta pellavaa.

Jotta tuote saisi European Flax -merkinnän, tulee sekä tuotteen että tavarantoimittajan olla sertifioituja ja taata koko tuotantoprosessin jäljitettävyys kasvista kuiduksi.

OEKO-TEX Standard 100®

OEKO-TEX Standard 100®

Tekstiilituotteiden testaus- ja sertifiointijärjestelmä, joka kattaa tuotannon kaikki vaiheet. Oeko-Tex valvoo, etteivät tuotteet sisällä terveydelle vaarallisia aineita, joista on säädetty EU:n REACH-asetuksen kiellettyjen aineiden ehdokaslistalla. Oeko-Tex on ympäristöekologinen merkintä.

Tekstiilituotteiden testaus- ja sertifiointijärjestelmä, joka kattaa tuotannon kaikki vaiheet. Oeko-Tex valvoo, etteivät tuotteet sisällä terveydelle vaarallisia aineita, joista on säädetty EU:n REACH-asetuksen kiellettyjen aineiden ehdokaslistalla. Oeko-Tex on ympäristöekologinen merkintä. Tekstiilituotteiden testaus- ja sertifiointijärjestelmä, joka kattaa tuotannon kaikki vaiheet. Oeko-Tex valvoo, etteivät tuotteet sisällä terveydelle vaarallisia aineita, joista on säädetty EU:n REACH-asetuksen kiellettyjen aineiden ehdokaslistalla.

Oeko-Tex on ympäristöekologinen merkintä.
Luokka 1: lasten tekstiilit ja tekstiililelut kolmeen ikävuoteen asti. Esimerkiksi alusvaatteet, potkuhousut, vuodevaatteet, kangaslelut jne.
Luokka 2: tekstiilit, joiden ihokosketus on suuri. Esimerkiksi alusvaatteet, vuodevaatteet, pyyhkeet, paitapuserot, paidat, sukat jne.
Luokka 3: tekstiilit, joiden ihokosketus on vähäinen tai sitä ei ole. Esimerkiksi takit, välikerrokset jne.
Luokka 4: sisustus- ja koristetekstiilit. Esimerkiksi pöytäliinat, verhot, huonekalukankaat, patjat jne.

*Oeko-Tex Standard 100® -merkintä tarkoittaa, että tuote ei sisällä ihmiselle haitallisia aineita. Sitä ei luokitella A Better Choice -ympäristömerkinnän alle.

Ellos Kauneus -sertifioinnit

Ecocert

Ecocert

EcoCert on Euroopan ja USA:n suurin sertifiointijärjestö. EcoCert valvoo ja tarkistaa kosmetiikkatuotteiden sisällön raaka-aineesta tuotantoprosessiin ja pakkaukseen. EcoCert-sertifioitu tuote ei tarkoita automaattisesti sitä, että tuote on 100% ekologinen. Tuotteessa voi olla 5% synteettisiä tai keinotekoisia ainesosia.

Vaatimukset:

  • 95% luonnollisia ainesosia, joista 10% tulee olla ekologisia. Vesi lasketaan luonnolliseksi ainesosaksi.
  • Tuotteita ei ole testattu eläimillä.
  • Pakkauksen tulee olla biologisesti hajoava.
Soil Association

Soil Association

Soil Association on Ison-Britannian suurin ekologinen sertifiointijärjestö. Sertifiointia pidetään yleisesti erittäin vaativana ja tiukkana ekologisten ja luonnollisten tuotteiden sertifiointistandardina. ”Soil Association Organic standards” -sertifikaatilla merkityn tuotteen tulee sisältää vähintään 95% ekologisia ainesosia.

Vaatimukset:
Luokka 1: Ekologinen: vähintään 95% ekologisia ainesosia.
Luokka 2: ”Made with xx% organic ingredients”: vähintään 70% ekologisia ainesosia. Vettä ei lasketa mukaan.

CosmeBio

CosmeBio

Cosmebio on ranskalainen järjestö, joka on vuodesta 2003 alkaen tutkinut tuotteiden sisältöä ja tuotannon ympäristövaikutuksia. Tuotteita ei saa testata eläimillä eivätkä ne saa sisältää synteettisiä tuoksuja.

Vaatimukset:

  • Cosmetique Eco: vähintään 95% ainesosista tulee olla luonnollista alkuperää ja vähintään 5% niistä tulee olla ekologisia. Enintään 5% ainesosista saa olla synteettisiä.
  • • Cosmetique Bio: vähintään 95% ainesosista tulee olla luonnollista alkuperää ja vähintään 10% niistä tulee olla ekologisia. Enintään 5% ainesosista saa olla synteettisiä.
NaTrue

NaTrue

NaTrue on riippumaton eurooppalainen sertifiointijärjestö, jonka tavoitteena on luoda kansainvälinen standardi. NaTrue pyrkii lisäämään tietoisuutta luonnollisten raaka-aineiden merkityksestä kuluttajille ja ympäristölle.

Vaatimukset:
Luokka 1: NaTrue Organic Cosmetics – ekologinen luonnonkosmetiikka: tuotteen tulee olla 100% luonnollinen ja 95% ainesosista tulee olla ekologisia.
Luokka 2: NaTrue Cosmetics With Organic portions – luonnonkosmetiikka, jossa on ekologisia raaka-aineita: tuotteessa tulee olla vähintään 90% luonnollisia ainesosia ja 70% ainesosista tulee olla ekologisia.

USDA Organic

USDA Organic

USDA tulee sanoista United States Department of Agriculture, ja siitä vastaa amerikkalainen maaseutuviranomainen.

Vaatimukset:
Luokka 1: USDA 100% Organic: 100% ekologisia ainesosia.
Luokka 2: USDA Organic: 95% ekologisia ainesosia.
Luokka 3: ”Made with xx% organic ingredients”: tuotteen tulee sisältää vähintään 70% ekologisia ainesosia.

Hae lainaa »
Lisätietoa »