Ympäristövaikutusten vähentäminen - Ellos.fi
Ostoskori

Ympäristövaikutusten vähentäminen

Haluamme toimia vastuullisesti, joten tarkastelemme kriittisesti resurssien käyttöä toiminnassamme. Tavoitteemme on minimoida raaka-aineiden käyttö sekä tuottamamme jätteen määrä ja löytää ratkaisuja, joilla voimme kierrättää ja uusiokäyttää kaiken mahdollisen. Työ ympäristövaikutusten vähentämiseksi käy käsi kädessä kulutasomme pienentämisen kanssa – haluamme käyttää resursseja tehokkaammin. Arvioimme toimintamme ympäristövaikutuksia vuosittaisella ympäristöraportoinnilla, ja haluamme parantaa tuloksiamme jatkuvasti.

Energiankulutuksen pienentäminen ja uusiutuva sähkö

Pyrimme vähentämään energiankulutusta toimitiloissamme, ja seuraamme kulutetun energian määrää vuosittain. Vuonna 2015 vaihdoimme mm. pääkonttorimme sähköntoimittajaa, ja kaikki sähkö tulee nyt uusiutuvista lähteistä. Tämä on pienentänyt sähkönkulutuksemme hiilidioksidipäästöjä 60%.

Tehokkaammat kuljetukset

Suurimmat hiiildioksidipäästömme syntyvät tuotteiden kuljetuksesta tavarantoimittajiltamme varastoon ja sieltä edelleen asiakkaillemme. Suurin osa pitkistä kuljetuksistamme tapahtuu meriteitse. Laivat ovat energiatehokkaita, sillä ne kuljettavat suuria määriä tavaroita – niiden ympäristövaikutukset ovat lentokoneita ja autoja pienemmät. Pyrimme aktiivisesti vähentämään lentokuljetuksia. Pakkaamme tuotteet niin, että ne vievät kuljetuksissa mahdollisimman vähän tilaa. Pyrimme proaktiiviseen yhteistyöhön kuljetuksiamme hoitavien tahojen kanssa maksimoidaksemme kuljetusten tehokkuuden ja minimoidaksemme niistä aiheutuvat päästöt.

Kierrätys ja lajittelu

Resurssien ja raaka-aineiden kierrätys ja uusiokäyttö ovat pitkän aikavälin kestävyysajattelun kulmakiviä. Pyrimme jatkuvasti tehostamaan jätteiden lajittelua, ja pääkonttorimme jätteistä 90% lajitellaan. Pääosa jätteistä on pakkausmateriaalista tulevaa aaltopahvia ja muovia. Pyrimme jatkuvasti vähentämään ei-kierrätyskelpoisen jätteen syntymistä.

Tekstiilien kierrätys

Vaatteiden ja tekstiilien valmistuksessa käytetään paljon resursseja, joten niiden kierrättäminen tai uusiokäyttö ovat parempi vaihtoehto kuin vanhojen vaatteiden heittäminen jätteisiin. Teemme yhteistyötä eri organisaatioiden ja alihankkijoiden kanssa löytääksemme ratkaisuja, joilla voimme lisätä tekstiilien kierrätystä ja uusiokäyttöä. Lahjoitamme viallisia tai myyntikelvottomia tuotteita ja tekstiilejä tahoille, jotka esimerkiksi etsivät niille uusia käyttötapoja tai valmistavat niistä uusia tuotteita tai materiaaleja. Olemme myös alkaneet käyttää tuotannossamme kierrätyskuituja, kuten käytetyistä muovipulloista tehtyä polyesteriä. Pyrimme jatkossa lisäämään kierrätyspolyesterin ja muiden kierrätyskuitujen käyttöä valikoimassamme.

Sähkötuotteet ja pakkaukset

Olemme jäsenenä pohjoismaisissa organisaatioissa, jotka kierrättävät pakkauksia ja elektroniikkaa. Ellos on mm. sähkötuotteita kierrättävän Serty ry:n jäsen.

Hae lainaa »
Lisätietoa »