Ellos ja kestävä kehitys

Kestävyys on meille luonnollinen, toimintaamme ohjaava arvo. Kestävä kehitys ja pitkän tähtäimen ajattelu kannustavat meitä innovatiiviseen, uteliaaseen ja läpinäkyvään toimintaan. Tämä tuo lisäarvoa asiakkaillemme, työntekijöillemme, liikekumppaneillemme, omistajillemme sekä yhteisöille, joissa toimimme. Haluamme osaltamme luoda parempaa maailmaa tuleville sukupolville ja harjoittaa vastuullista liiketoimintaa.

Kestävyyttä koskevat periaatteemme

Laatu on meille tärkeä. Asetamme sisäänostamillemme tuotteille suuret laatuvaatimukset, koska haluamme taata asiakkaillemme turvalliset ostokset. Haluamme varmistaa tuotteidemme moitteettoman laadun ja tuoteturvallisuuden ja edellytämme, että alihankkijamme noudattavat eurooppalaisia säännöksiä ja määräyksiä. Jos meidän laatuvaatimuksemme eroavat alihankkijamaiden säännöksistä, näiden on noudatettava säännöksistä tiukempia.

Tavarantoimittajiemme on testattava valmistamiaan tuotteita niiden toimivuuden, kestävyyden ja turvallisuuden varmistamiseksi. Vasta kun testitulokset on hyväksytty, tuotteet voidaan toimittaa meille. Esimerkkejä laadunvarmistuskokeista ovat mm. pesu-, värinkestävyys-, nyppyyntymis- ja kulumistestit sekä paloturvallisuustestit. Testejä tehdään niin lopulliselle tuotteelle kuin koko tuotantoprosessin ajankin. Testeillä ja pistokokeilla varmistamme hyvän laatutason.

Asiakkaamme

Uskomme avoimeen ja asiakkaan kohtaavaan dialogiin. Asiakkaanamme voit aina luottaa neuvoihimme ja siihen, että tuotteemme on valmistettu turvallisella ja vastuullisella tavalla.

Työyhteisömme

Suhtaudumme työtovereihimme molemminpuolisella kunnioituksella ja annamme toisillemme yhtäläiset mahdollisuudet turvallisessa ja luovassa työympäristössä. Osaaminen, lojaalius ja yrittäjähenkisyys mahdollistavat tavoitteidemme saavuttamisen. Jatkuva kehitys on avain menestykseen.

Tavarantoimittajat

Odotamme, että tavarantoimittajamme ja liikekumppanimme jakavat liike-etiikkaan, ihmisoikeuksiin ja oikeudenmukaisiin työskentelyolosuhteisiin liittyvän ajattelutapamme. Uskomme yhteistyöhön – työskentelemme yhdessä alihankkijoidemme kanssa parantaaksemme jatkuvasti arvoketjumme kestävyyttä ja vastuullisuutta.

Ympäristö

Haluamme osaltamme luoda kestävää tulevaisuutta käyttämällä luonnonvaroja tehokkaasti mutta haitallisia ympäristövaikutuksia minimoiden.

Yhteiskunta

Haluamme edesauttaa yhteiskuntakehitystä niissä yhteisöissä, joissa toimimme. Tuemme tekoja ja aloitteita, joilla on pitkäaikaista positiivista vaikutusta, ja toimimme aina ei-poliittisista ja ei-uskonnollisista lähtökohdista.

Valitettavasti tuote on loppuunmyyty! Tutustu hakutoimintoomme tai etsi vastaavaa tuotetta tuotevalikoista.