Tuotevastuu ja laatu

Haluamme valmistaa tuotteemme ihmiset ja ympäristön huomioon ottaen. Elloksella ei ole omia tehtaita, vaan teemme tiivistä yhteistyötä Euroopassa ja Aasiassa sijaitsevien sisäänostoyksiköiden ja tavarantoimittajien kanssa. Suurimman osan tuotteistamme suunnittelemme itse, jolloin voimme vaikuttaa tuotteiden ympäristövaikutuksiin jo suunnitteluvaiheessa. Ennen kuin aloitamme yhteistyön uuden tavarantoimittajan tai alihankkijan kanssa, sen on sitouduttava eettisiin toimintaohjeisiimme, jotka sisältävät ihmisoikeuksia ja hyviä työskentelyolosuhteita koskevat vaatimuksemme ja kriteerimme.

Vaadimme tuotteidemme laadulta paljon, sillä haluamme taata asiakkaillemme turvalliset ostokset. Haluamme, että tuotteemme ovat turvallisia ja laadukkaita eivätkä ne sisällä vaarallisia kemikaaleja. Haluamme myös, että tuotteemme on valmistettu ihmiset, ympäristön ja eläinten oikeudet huomioon ottaen.

Laatu

Haluamme varmistaa tuotteidemme moitteettoman laadun ja tuoteturvallisuuden. Siksi edellytämme, että alihankkijamme noudattavat eurooppalaisia säännöksiä ja määräyksiä. Jos toimintaympäristömme eri maiden laatuvaatimukset ja säädökset eroavat toisistaan, noudatamme niistä tiukimpia.

Vaadimme, että tavarantoimittajiemme testaavat valmistamiaan tuotteita niiden toimivuuden, kestävyyden ja turvallisuuden varmistamiseksi. Esimerkkejä laadunvarmistuskokeista ovat mm. pesu-, värinkestävyys-, nyppyyntymis- ja kulumistestit sekä paloturvallisuustestit. Testejä tehdään niin lopulliselle tuotteelle kuin koko tuotantoprosessin ajankin. Testeillä ja pistokokeilla varmistamme haluamamme laatutason toteutumisen.

Pesutesti

Vaatteen väri ja muoto voivat muuttua pesussa. Jotta vaate täyttää laatuvaatimuksemme, sille tehdään kattava tarkastus ennen ja jälkeen pesun. Pesutestissä testataan mm. kutistumista, kiertymistä, saumankestoa ja värinkestoa.

Värjäystesti

Testaamme värjäävätkö valmistamamme vaatteet kuivina tai märkinä. Jos tumma denimivaate voi kuivavärjätä, siihen laitetaan varoitusmerkki, sillä voimakkaasti värjätty tumma denimi voi päästää väriä vaaleisiin huonekaluihin ja vaatteisiin.

Nyppyyntymistesti

Tietyt materiaalit nyppyyntyvät helposti. Nyppyyntymistä syntyy, kun kuitujen päät sotkeentuvat ja muodostavat nyppyjä materiaalin pinnalle. Helposti nyppyyntyvät materiaalit testataan sen varmistamiseksi, että ne täyttävät niille asettamamme vaatimukset.

Nikkelitesti

Napit, vetoketjut, korut ja muut ihon kanssa kosketuksiin joutuvat metallidetaljit nikkelitestataan. Noudatamme nikkelin suhteen EU-lainsäädäntöä.

Paloturvallisuustestit

Ellos noudattaa paloturvallisuutta koskevia säädöksiä. Testaamme materiaalit, jotka voivat syttyä helposti, ja varmistamme, että ne ovat lain ja suositusten mukaisia.

Kemikaali- ja pH-testit

Olemme jo vuosia välttäneet tuotannossamme kemikaaleja, joissa on terveydelle tai ympäristölle vaarallisia ominaisuuksia. Niitä ei käytetä tuotteiden valmistuksessa eikä niitä saa esiintyä valmiissa tuotteissamme. Teemme rutiinikokeita, joilla varmistamme, että tavarantoimittajamme täyttävät atsovärejä, formaldehydejä, ftalaatteja sekä pH-arvoja koskevat vaatimuksemme.

Valkaisutesti (aurinko, suola ja kloori)

Ilmasto ja sääolosuhteet saattavat vaikuttaa uima-asujen ulkonäköön. Testaamme kaikki uima-asut varmistaaksemme, etteivät auringonvalo, suolavesi tai kloori haalista niitä tai muuta niiden ulkonäköä.

Kemikaalit

Tuotannon eri vaiheissa tuotteisiin saatetaan lisätä kemikaaleja, joilla tehdään vaikkapa tuotteen painatuksesta kestävämpi tai teknisestä vaatteesta vettähylkivä. Monet kemikaaleista ovat täysin vaarattomia, mutta jotkut niistä voivat olla haitallisia. Pyrimme aktiivisesti rajoittamaan ja välttämään haitallisten kemikaalien käyttöä niin tavarantoimittajien kuin asiakkaidemmekin terveyden takaamiseksi sekä turvallisuus- ja ympäristösyistä.

Kemikaalien käyttöä koskevat vaatimuksemme ovat suuret. Pysyttelemme jatkuvasti kemikaaleja koskevien säädösten, mm. REACH-asetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus) ajan tasalla, ja pyrimme välttämään haitallisten kemikaalien käyttöä. On tärkeää tietää mitä kemikaaleja tuotteissa ja tuotannossa käytetään ja mitkä niiden vaikutukset ihmiselle ja ympäristölle ovat. Kuulumme eri verkostoihin – mm. ruotsalaisen Swerea-tutkimuskonsernin Kemikaaliryhmään– joiden avulla saamme tietoa kemikaaleista ja niiden vaikutuksista. Näin voimme löytää korvaavia tuotteita vaarallisille, haitallisille tai epätoivotuille kemikaaleille.

Tavarantoimittajiemme on sitouduttava kriteereihimme. Valvomme heitä pistokokeilla. Haluamme toimia johdonmukaisesti ja yhtäläisesti kaikissa maissa, joissa toimimme, ja noudatamme toimintaympäristömme eri maiden laeista, säädöksistä ja määräyksistä tiukimpia. Vältämme aktiivisesti tuotteita, jotka sisältävät antibakteerisia aineita, PVC:tä, palonsuoja-aineita ja perfluorattuja yhdisteitä (PFC). Käytämme mm. ympäristöystävällistä Rudolf Bionic Finish Eco -vedenpitävyys-/kyllästysmetodia, joka ei sisällä fluorikarboneja.

Lapsiturvallisuus

Laatu ja turvallisuus ovat erityisen tärkeitä lastenvalikoimamme tuotteissa. Lastentuotteitamme koskevat vieläkin tiukemmat ympäristö- ja turvakriteerit. Kaikki lastenvaatteemme täyttävät eurooppalaisen EN 14682 -standardin vaatimukset, eivätkä ne saa koskaan aiheuttaa lapselle vaaraa. Lastentuotteet suunnitellaan ja mukautetaan juuri lapsille.

Lastentuotteidemme on täytettävä eurooppalaisen lainsäädännön asettamat mekaaniset, fysikaaliset ja kemialliset vaatimukset. Lastenvaatteemme ovat paloturvallisuutta, nyörejä, nauhoja ja nappeja koskevien määräysten mukaisia. Kaikki lelumme ovat CE-merkittyjä, eli ne täyttävät EU:n lelustandardien turvallisuusmääräykset. EU:n leludirektiivi asettaa oleellisia turvavaatimuksia, jotka lelujen on täytettävä. Kaikki lastentuotteemme ovat kemikaaleja koskevien vaatimustemme mukaisia. Lasten hygieniatuotteille Ellos asettaa lainsäädäntöäkin tiukemmat kriteerit. Olemme mm. päättäneet käyttää vain sellaisia hajusteita, joiden allergiariski on minimoitu.

Ellos osallistuu aktiivisesti turvallisten lastenvaatteiden kehitys- ja standardoimistyöhön niin Ruotsissa kuin eurooppalaisellakin tasolla. Toimimme mm. yhteistyössä Swedish Standards Instituten (SIS) kanssa,

Alla on esimerkkejä turvallisuusvaatimuksista, jotka lapsille suunnattujen tuotteidemme on täytettävä.

Rikkonaiset neulat

Kaikkien meille lastenvaatteita valmistavien alihankkijoiden tulee voida esittää dokumentit neuloista sen varmistamiseksi, ettei rikkinäisen ompeluneulan paloja ole jäänyt vaatteisiin.

Eettinen suunnittelu

Suunnittelemme lastenvaatteemme lapsille sopiviksi. Kiinnitämme huomiota siihen, kuinka vaatteet sopivat leikkiin, ja varmistamme, etteivät niiden mallit loukkaa ketään. Siksi emme käytä symboleja, tekstejä tai kuvia, jotka eivät sovi ihmilliseen tai demokraattiseen perusnäkemykseen. Dialogi on tärkeää, ja koska valikoimassamme on paljon lapsille suunnattuja tuotteita, haluamme kantaa vastuumme ja käydä dialogia teemoista ja tunnuksista, jotka mahdollisesti loukkaavat jotakin kansakuntaa tai yhteisöä. Emme myöskään halua myydä leluja, jotka muistuttavat moderneja aseita.

Pehmoeläinten silmien ja kuonojen rakenne

Koska haluamme varmistaa, että lastentuotteemme ovat turvallisia, pehmoleluillamme ei saa olla muovisia tai lasisia silmiä tai kuonoja.

Valitettavasti tuote on loppuunmyyty! Tutustu hakutoimintoomme tai etsi vastaavaa tuotetta tuotevalikoista.